• transparentność warunków współpracy,

• dokładna i profesjonalna selekcja pracowników,

• działanie zgodne z Państwa potrzebami i oczekiwaniami, a także celami strategicznymi Państwa firmy,

• przeniesienie odpowiedzialności oraz zobowiązań prawnych na agencję,

• kompleksowość naszych usług (przeprowadzenie rekrutacji, wybór właściwych pracowników, podpisanie z nimi umowy,

• oddelegowanie na wskazane przez Państwa miejsce pracy),

• brak konieczności angażowania swoich pracowników w czynności związane z procesami rekrutacyjnymi,

• możliwość zatrudnienia pracowników bez konieczności tworzenia dodatkowych etatów,

• elastyczność procesów rekrutacyjnych, dostosowanych do zmieniających się warunków oraz nieprzewidzianych sytuacji,

 • stały kontakt z agencją oraz szczera chęć pomocy ze strony naszego zespołu,

• ciągły nadzór nad zatrudnionymi pracownikami,

• dbałość o motywacje oraz lojalność pracowników,

• obniżenie kosztów administracyjnych,

• oszczędność czasu,    

• uczciwość oraz wzajemny szacunek

Korzyści wynikające z naszej współpracy.

Profesjonalna i skrupulatna selekcja pracowników.

Szukając wykwalifikowanych oraz rzetelnych kandydatów na określone stanowiska, korzystamy z wielu źródeł, wśród których znajdują się:

• aktualna baza sprawdzonych kandydatów naszej agencji,

• indywidualni kandydaci, którzy zgłaszają się do naszej firmy osobiście,

• ogłoszenia umieszczone na portalach pracy,

• kandydaci zarejestrowani w urzędach pośrednictwa pracy,

• studenckie biura karier,

• targi pracy,

• kandydaci poleceni przez naszych zaufanych partnerów. Chcemy zapewnić Państwu najlepszych pracowników, których profil zawodowy będzie zgodny z wcześniej ustalonymi wymaganiami. Dokonujemy więc skrupulatnej selekcji kandydatów, weryfikując ich doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności, aby ostatecznie wybrać spośród nich tę właściwą osobę, lub grupę pracowników.

Działania związane z zatrudnieniem pracownika

Nasi pracownicy odpowiadają nie tylko za selekcję kandydatów, ale także za przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i podpisaniem z danym pracownikiem umowy, oraz oddelegowaniem go na określone miejsce pracy. Nadzorując każdy etap zatrudnienia, wykonamy dla Państwa wszystkie czynności administracyjno-prawne, eliminując tym samym konieczność tworzenia nowych miejsc pracy.

Nadzór i opieka nad zatrudnionym pracownikiem.

Pełnimy stały nadzór nad wybranymi i zatrudnionymi przez nas pracownikami. Kompleksowa pomoc naszego zespołu, w tym kontrola pracowników, jest w stanie znacznie zminimalizować ryzyko zatrudnienia.

Koszty wynikające ze współpracy z naszą agencją:

• koszty zawarcia umów z wybranymi dla Państwa pracownikami,

• koszty prowadzenia dokumentacji kadrowej zatrudnionych pracowników,

• koszty przeprowadzania wypłat wynagrodzeń dla pracowników,

• koszty sporządzania miesięcznych deklaracji ZUS oraz rocznych deklaracji PIT,

• koszty administracyjne związane z obsługą pracowników oraz usługami firm zewnętrznych.

Wynagrodzenie Work Connect Poland to marża dodana do poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników oraz kosztów administracyjnych.

Do kosztów z tytułu zatrudnienia pracownika należą:

• wynagrodzenie godzinowe lub miesięczne brutto pracownika

• wynagrodzenie za urlop/ekwiwalent za urlop,

• wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych lub w godzinach nocnych,

• wynagrodzenie za czas niewykonania pracy z powodu choroby (art. 92 KP), opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 14, urlopu okolicznościowego,

• koszt badań lekarskich,

• koszt związany z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikiem,

• koszt składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) uiszczanych przez Work Connect Poland,

• koszt innych obciążeń publiczno-prawnych uiszczanych przez Work Connect Poland (PFRON, FGŚP, FP), inne koszty związane z wykonywaniem pracy, a powstałe za Państwa zgodą.

Koszty dodatkowe:

Zgodnie z Ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dn. 9 lipca 2003 r. Pracodawca Użytkownik odpowiada za przeprowadzenie wstępnego i stanowiskowego szkolenia z zakresu BHP oraz koszt odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

Szacunkowa kalkulacja kosztów przy założeniu 200 godzin / miesiąc i stawce 12,- netto / godzinę

  • Umowa zlecenie
  • Umowa o pracę

 

Informacje przedstawione w powyższej kalkulacji mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od faktycznie fakturowanych, w zależności od liczby dni w miesiącu oraz liczby roboczogodzin faktycznie przepracowanych przez Pracownika Tymczasowego. Kalkulacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Warunki płatności.

• Podstawa do obliczenia wynagrodzenia dla Work Connect Poland zostanie ustalona na podstawie ewidencji czasu pracy otrzymanej od Pracodawcy Użytkownika / Zleceniobiorcy, dostarczonej maksymalnie do 2 dnia następnego miesiąca.

• Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

• Rozliczenie nastąpi w systemie miesięcznym, na podstawie faktury VAT wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Termin płatności faktury wynosi do 7 dnia następnego miesiąca

Czas realizacji zamówienia.

Czas realizacji zamówienia w naszej agencji - zależny od czynników takich jak lokalizacja czy ilościowe zapotrzebowanie kadrowe naszego partnera - wynosi około 14-21 dni roboczych. Aby maksymalnie skrócić ten okres, zabezpieczamy każde zamówienie listą rezerwowych pracowników.

Zostań naszym klientem i zyskaj dla swojej firmy właściwych pracowników!

Jeśli tak jak nasi klienci chcą być Państwo pewni rzetelności swoich pracowników, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Nasz zespół znajdzie dla Państwa nie tylko sumiennych pracowników, ale zagwarantuje im opiekę i wszystkie niezbędne do pracy dokumenty.

Kom. 799-936-067

Kom. 668-352-969

work.connect.poland@gmail.com

LEASING PRACOWNICZY

O NAS

OFERTY PRACY

NASI KLIENCI

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT